molde-kommune-kumlokk

Nr. 21. Molde kommune, Møre og Romsdal

Motiv: En hval som skyver en tønne foran seg

Kategori: Historie

Designer(e): Ukjent

Årstall: 1742

Kommune: Molde

Fylke: Møre og Romsdal

Annet: Motivet er en hval som driver en gull tønne foran seg, alt mot en blå bakgrunn; fastsatt i byprivilegiene fra 1742 og henspiller på sildefisket som gav stedet dets næringsgrunnlag.

Historien bak:

«Kommunevåpenet (godkjent 1742) har en svart hval som driver en gull tønne foran seg, alt mot en blå bakgrunn; fastsatt i byprivilegiene fra 1742 og henspiller på sildefisket som gav stedet dets næringsgrunnlag.»

Kilde: Molde – Store norske leksikon

«Hval og sild
Den vannsprutende hvalen i kommunens byvåpen symboliserer jag av sild inn i fjordene. Silda berget folket fra hungersnød under uårene i 1739 – 1741. Da Molde fikk byprivilegium i 1742 hadde silda i noen år vært en redning for mange mennesker i Romsdal. Den ble drevet inn i fjordene av hvalen, trodde alle. Før hadde hvalen holdt seg 10-12 mil fra land.»