Velkommen til nettsiden kumlokk.no

Denne nettsiden presenterer den største faste kumlokksamling i Norge. Samlingen består av 56 norske kumlokk med motiv. Lokkene ligger rundt om på uteområdet til Gosen skole i Stavanger kommune. Ideen til samlingen kom da vi oppdaget 56 kummer i skolens uteområde. I 2012 startet arbeidet med å erstatte de 56 ordinære kumlokkene med ulike motivkumlokk.

Det er god variasjon og spredning i samlingen. Alle landets fylker er representert med ett eller flere lokk. Hvert kumlokk har et unikt motiv som forteller en historie og har et budskap.

Du kan besøke samlingen og studere lokkene. Dersom du velger å bruke mobiltelefon kan du hente mer informasjon om hvert enkelt kumlokk. Hvor lokket kommer fra? Hvem som har laget det? Når det ble laget? Hva forteller lokket? Du kan også prøve å kategorisere lokket, dvs. hva slags type lokk er dette?

Vi vil også lage forslag til aktiviteter når du besøker samlingen eller nettsiden. Her vil du finne linker til kumlokksamlinger i andre land, kumlokk quiz, litt fakta stoff, forslag til utdypende lesing, referanser til faglitteratur, bilder og artige historier om kumlokk.

Vil du vite mer om prosjektet kan du kontakte Gosen Skole. Du finner komplett kontaktinformasjon på våre hjemmesider, www.gosenskole.no.