nr21-tonsberg-kommune-kumlokk

Nr. 20: Tønsberg kommune, Vestfold

Motiv:   En mur og et tårn på et fjell. I forkant et skip på bølger

Kategori: Historisk

Designer(e): Ukjent

Årstall: Ukjent

Kommune: Tønsberg

Fylke: Vestfold

Annet: Tønsberg har ikke byvåpen i tradisjonell heraldikk-forståelse og er heller ikke godkjent som byvåpen. Motivet har de samme elementene som vi finner i kommunevåpene (i bruk fra 1200-tallet) som har et steintårn og en mur på et fjell (alt i sølv) med et sølv skip mot blå bølger; alt mot en blå bakgrunn. Våpenet har utgangspunkt i et segl fra middelalderen og henspiller på Slottsfjellet, men er først i nyere tid tatt i bruk som opprinnelig.

Historien bak:

«Kommunevåpenet (i bruk fra 1200-tallet) har et steintårn og en mur på et fjell (alt i sølv) med et sølv skip mot blå bølger; alt mot en blå bakgrunn. Våpenet har utgangspunkt i et segl fra middelalderen og henspiller på Slottsfjellet, men er først i nyere tid tatt i bruk som opprinnelig.»

Kilde: Tønsberg – Store norske leksikon

«Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen ble grunnlagt i 871 og kan fortelle om sin dramatiske historie. I dag er byen et livskraftig og kulturelt sentrum for nesten 90 000 mennesker. Tønsberg er en av bykommunene i Norge som vokser raskest. Kommunens driftsbudsjett for 2014 er på ca 2.7 milliarder kroner.»

Kilde: Fakta om Tønsberg

 

«Byens segl – byens offisielle varemerke ©

«Tønsberg har ikke byvåpen i tradisjonell heraldikk-forståelse og er heller ikke godkjent som byvåpen. Det betyr i praksis ikke så mye. Vårt bysegl er vårt varemerke og har reelle røtter og viser hva Tønsberg stod for i middelalderen. I dag brukes vårt bysegl på alle offisielle dokumenter. Seglet er rettslig beskyttet  ® og kan ikke brukes uten tillatelse fra Tønsberg kommune.

Tønsberg bysegl fra middelalderen er bare bevart i ett eneste originaleksemplar i ett eneste originaleksemplar, kanskje fordi det sjelden ble benyttet. Som oftest brukte byens embetsmenn sine egne segl på de offentlige dokumenter. Men i enkelte høytidelige sammenhenger ble det brukt. Ved hyldningsbrevet som ble utstedt for Håkon Magnusson den yngre på Bohus i 1344 antas at Tønsbergs bysegl hang sammen med Norges øvrige middelalderbyer. Det eneste originalsegl vi kjenner er fra 1349 og avviker ikke mye fra det segl Tønsberg bruker i dag.

Seglets symbolikk er ikke til å ta feil av. Seglet fremstiller en borg omgitt av en ringmur oppe på et fjell med sjø nedenfor. På bølgene ved foten av fjellet duver et langskip. Seglet har følgende skrift : Dette er seglet til Tunsberggenserne.»

Kilde: Fakta om Tønsberg