stord-kommune-kumlokk

Nr. 19: Stord kommune, Rogaland

Motiv: En kvist av kristtorn

Kategori: Identitet

Designer(e): Ukjent

Årstall: 1987

Kommune:     Stord

Fylke: Rogaland

Annet: Motivet er en kristtornkvist i gull på rød bunn. Byen blir av de lokale innbyggerne omtalt som kristornbyen, ettersom det vokser mye kristtorn vil på Stord.

Motivet i Stord sitt kommunevåpen er ein kristtornkvist i gull på raud botn. Våpenet vart godkjent og teke i bruk i 1987.

Valet av motiv er naturleg, all den tid det veks kristtorn vilt på øya. Me likar å omtala byen vår som kristtornbyen, og har fått dette med i kommunelogoen (t.h.).»

Kilde: http://www.stord.kommune.no/no/Om-Stord/Kart-og-statistikk/Kommunevapen/