skien-kommune-kumlokk

Nr. 4: Skien kommune

Motiv:   To ski med en skistav i midten og en skistav ligger på tvers med en sekstagget stjerne på. På begge sider av skiene står rosetrær.  

Kategori: Historisk

Designer(e): Ukjent

Årstall: 1600-tallet

Kommune: Skien

Fylke Telemark

Annet: Motivet har utspring i et segl fra 1609, men har vært endret en rekke ganger siden. Skiene og stavene viser til kommunenavnet. Navnet kommer trolig av norrønt skiða, elvenavn som kan bety ‘kløyvd’, som i ‘vedski’; antakelig brukt om vannskillet her; lokal uttale [ʃeen] med tostavings tonelag. Rosetrærne viser til Solum som tidligere omgav byen (tolket som soleier).

Historien bak:

Kommunevåpenet (i bruk siden 1600-tallet) har mellom to gull rosetrær to korslagte skistaver med en sekstakket stjerne oppå to gull ski, alt stående på en gull skjoldfot, mot en rød bakgrunn. Motivet har utspring i et segl fra 1609, men har vært endret en rekke ganger siden. Skiene illuderer kommunenavnet (sammen med stavene) mens rosetrærne henspiller på Solum som tidligere omgav byen (tolket som soleier).

Navnet kommer trolig av norrønt skiða, elvenavn som kan bety ‘kløyvd’, som i ‘vedski’; antakelig brukt om vannskillet her; lokal uttale [ʃeen] med tostavings tonelag.

Kilde: Skien – Store norske leksikon

Se video med noen glimt fra Skien («En smak av Norge – Skien»)