notodden-kommune

Nr. 7: Notodden

Motiv:     Et loddrett bånd som sender ut stråler til begge sider. En murkrone på toppen

Kategori: Identitet, kommune våpenet

Design: Overlærer Jens Høibø. Tittel «Fossekraft»

Årstall: 1939

Kommune: Notodden

Fylke: Telemark

Annet: En loddrett sølv – elv som sender ut lynstråler av sølv til begge sider. Symbolet skal vise at Notodden har oppstått ved utnytting av vannkraft til elektrisk energi. Murkrone blir gjerne brukt som symbol for en by.

Historien bak:

Byvåpenet er godkjent ved kongelig resolusjon 11.8.1939.

Ut fra flere alternativer ble ”Fossekraft” – tegnet av lærer Jens Høibø – enstemmig valgt av Notodden bystyre i møte 21.6.1938, sak 71/38.

Beskrivelse: ”På blå bunn en loddrett sølv-elv som sender ut lynstråler av sølv til begge sider.”

Symbolet skal vise at Notodden har oppstått ved utnytting av vannkraft til elektrisk energi.