nr24-oslo-kommune

Nr. 24: Oslo kommune

Motiv:   St. Hallvard med tre piler, møllestein og en kvinne ved sine føtter.

Kategori: Historisk

Designer(e): Professor Karl Emil Dôpler

Årstall. Motivet utformet i 1892. 

Kommune: Oslo

Fylke: Oslo

Annet: Den eldste kilden til motivet er funnet på 700 år gammelt bysegl. Motivet viser St. Hallvard med helgenrelikvier; tre piler og en møllestein. De tre pilene er pilene han ble drept med og møllesteinen, ble i følge legenden, brukt for å senke liket av St. Hallvard til bunns i Drammensfjorden. Foran St. Hallvards føtter ligger en naken kvinne som er symbolet på kvinnen helgenen forsøkte å redde da han ble drept.

Historien bak:

«Oslos byvåpen har hatt mange utforminger opp gjennom tidene.  Motivet; St. Hallvard, har vært brukt helt siden middelalderen. Utførelsen har imidlertid variert mye.

Den viktigste grunnen til de ulike utformingene er at den gamle middelalderlegenden om St. Hallvard, som byvåpenet bygger på, gikk i glemselen etter som århundrene gikk.

Til middelalderens kilder

På slutten av 1800-tallet var det iherdige fagdiskusjoner om utformingen av byvåpenet. I den blomstende nasjonalfølelsens ånd ønsket man å vende tilbake til den mest mulig opprinnelige versjonen av motivet. Fagpersoner prøvde å gjenfinne det opprinnelige motivet slik det ble utformet i middelalderen. Den eldste kilden som ble funnet var et 700 år gammelt byselg.

Motivet, slik det fremstår i våre dager ble utformet og godkjent i 1892.  Det ble utformet av den tyske professoren Karl Emil Dôpler og viser St. Hallvard med tre piler, møllestein og en kvinne ved sine føtter.

Lansert til Christianias jubileum i 1924

I 1924, i forbindelse 300-års-jubileet for Christiania, ble dagens utgave av Oslo Byvåpen lansert. Det ble tegnet av arkitekt Børre Ulrichsen og fargesatt av  Carsten Lien. Dagens utgave har samme motiv som utgaven fra 1892, men er stilisert og forenklet i forhold til tidligere tiders utgaver som kunne være svært detaljrike.

Oslo Byvåpen av i dag viser St. Hallvard med helgenrelikvier; tre piler og en møllestein. De tre pilene er pilene han ble drept med og møllesteinen, ble i følge legenden, brukt for å senke liket av St. Hallvard til bunns i Drammensfjorden.

Foran St. Hallvards føtter ligger en naken kvinne som er symbolet på kvinnen helgenen forsøkte å redde da han ble drept.

St. Hallvard er enkelt men høytidelig kledd og sitter på en løvetrone med to løver. Det er tydelig at Oslo skytshelgen er en ung mann. Bak seg har St. Hallvard en stjernebesatt himmel med fire stjerner.

St. Hallvard

St. Hallvard har vært en svært viktig helgen og æres over hele Østlandet. Han er forsatt helgen både i den katolsk og den ortodokse kirke.  Hvert år feires St. Hallvards dag i Middelalderbyen i Oslo.»

Kilde: http://www.aktivioslo.no/artikkel/oslos-byvapen/