karmoy-kommune-kumlokk

Nr. 17: Karmøy kommune, «knutekors»

Motiv: Et knutekors

Kategori: Identitet  

Designer(e): Kunstner Magnus Handeland

Årstall: 1974

Kommune Karmøy

Fylke: Rogaland

Annet: Motivet i kommunevåpene i Karmøy kalles knutekors. Og viser til at Karmøy er et knutepunkt for regionen.

Historien bak:

Motivet i kommunevåpenet i Karmøy kalles knutekors. Da Karmøy kommune på begynnelsen av 1970-tallet skulle velge kommunevåpen, engasjerte man en av Norges fremste eksperter på heraldikk, Magnus Hardeland fra Bergen, som fagkyndig. Kunstneren Magnus Hardeland tegnet et forslag til kommunevåpen som ble lagt fram til behandling i kommunestyret tirsdag 7. mai 1974. Forslaget var laget i tråd med de tradisjonelle heraldiske krav.

I sin innstilling til kommunestyret ga rådmannen en kort utredning om kommunevåpenet. Han mente det var unødvendig å komme nærmere inn på korset som symbol. Han pekte imidlertid på den særlige tilknytningen som det her er til Karmøy kommune, både gjennom historien, med Avaldsnes kirke, og i moderne tid.

Om knuten sa rådmannen at den i historisk tid kan lede tanken hen på at Karmøy i sin tid var et viktig knutepunkt i landet, i det den første rikshovedstad ble etablert på Karmøy. I moderne tid kan dette symbol lede tanken hen på kommunikasjonsmessige forhold. Symbolsk er dette et godt motiv, sa rådmannen, og la til at det var kunstneren Hardeland som hadde foreslått motivet.

Da kommunevåpenet ble valgt, var det 10 år siden man gikk til det første valg på kommunestyre for den nye storkommunen Karmøy. Gjennom årene har man maktet å knytte de 7 tidligere kommunene sammen til en virkelig enhet. Det er skapt et samhold om felles verdier og vi møtes daglig i bredt samarbeid for å gjøre Karmøy til en stadig bedre kommune å bo i. Nettopp denne viljen til enhet og samarbeid manifesteres i korsknuten.

Det er et friskt og rent symbol vi har fått i kommunens våpen, – morgendemringens farge – som tegnet på at framtidens Karmøy er i ferd med å reise seg.

Slik lød kommunestyrets enstemmige vedtak den 9. april 1974, sak 215:

«Karmøy kommunestyre vedtar at kommunen som kommunevåpen skal anta knutekorset i sølv på rød bunn. Nødvendig søknad om godkjennelse av kommunevåpenet forutsettes snarest sendt departementet via fylkesmannen.»»

Kilde til teksten ovenfor: Karmøys kommunevåpen — Karmøy kommune