sauda-kommune-kumlokk

Nr. 16: Sauda kommune, Rogaland

Motiv: Tre loddrette, takkete border

Kategori: Stedets identitet

Designer(e): Ukjent

Årstall: 1976

Kommune: Sauda

Fylke: Rogaland   

Historien bak

Kommunevåpen har en sølv vertikal trillingstreng med bredtannet snitt mot en blå bakgrunn. Motivet illustrerer vannkraft som har vært forutsetning for industrien i kommunen. Navnet kommer trolig av sauðr, som heng sammen med sjóða, som betyr å «syda» eller «koka» og viser til ei elv.»

Sauda er en kommune i Rogaland som består av Sauda by og omland rundt Saudafjorden i Ryfylke. Kommunen grenser i vest mot Etne, i nord-øst mot Odda og i sør mot Suldal. I nord løper fylkesgrensen mot Hordaland, og Sauda er Rogalands nordligste kommune.

Saudas næringsliv er, i likhet med andre industristeder på Vestlandet, primært sett basert på metallforedling. I motsetning til de fleste rogalandskommunene, er ikke Sauda preget av jordbruk. I 2010 fikk 82 jordbrukere statlig tilskudd. Til sammenligning fikk 77 jordbrukere i Stavanger, som er en arealmessig langt mindre og tettere befolket kommune, tilskudd.[1]

I 1998 fikk Sauda bystatus, etter et kommunevedtak. Største tettsted i kommunen er Sauda med 4 289 innbyggere per 1. januar 2014[2], som inkluderer stedet Saudasjøen. Øvrige tettbebygde steder er Svandalen og Hellandsbygda. Saudas befolkning er konsentrert rundt tettstedet i enden av fjorden, som har en bymessig infrastruktur. Sentrum, Fløgstad og Åbøbyen har gateløp som er lagt opp av byplanleggere.[