mosjoen-vefsn-kommune-kumlokk

Nr. 10: Vefsn kommune, Mosjøen

Motiv: En hane og et Norgeskart. Teksten «Mosjøen, byen midt i Norge»

Kategori: Identitet

Designer(e): Ukjent

Årstall: 2007

Kommune: Vefsn

Fylke: Nordland

Annet: Øverst på kumlokket ser vi kommune våpenet til Vefsn kommune. De fleste innbyggerne bor i Mosjøen som er kommunens administrasjonssenter. Kommunale bedrifter og selskaper innen næringslivet. Logoen har eksistert siden midten av 1990.

Historien bak:

Øverst på kumlokket ser vi kommunevåpene til Vefsn kommune. De fleste innbyggerne bor i Mosjøen, som også er kommunens administrasjonssenter. Viktige næringsveier er handel, industri og landbruk. Under sees en logo og en tekst; Byen midt i Norge, som blir brukt av flere kommunale bedrifter og selskaper innen næringslivet. Logoen har eksistert siden midten av 1990. Den går igjen flere plasser i Mosjøen og Vefsn kommune.

Kommunevåpen:

«Hanen står for årvåkenhet og kamplyst. I våpenbeskrivelsen nevnes bare hanens sølvfarge. I tegningen har den også «bevæpningsfarge», dvs. rødt nebb, kam, hakeskjegg og føtter. Dette betyr at man i praktisk bruk har valgfrihet og kan gjengi hanen helt hvit eller med rødfargen i de nevnte detaljer.

Kommunevåpnet ble godkjent ved kronprinsregentens res. 13.09.1974, og er tegnet av Arthur Gustavsson.

Mosjøen kommune fikk dette våpnet godkjent ved kgl.res. 25.03.1960 som byvåpen. Fra 1962 ble Mosjøen by og herredene Vefsn, Drevja og Elsfjord slått sammen til en kommune med navnet Vefsn. Den nye kommunen opptok det tidligere Mosjøens kommunevåpen uten endringer eller nye tegninger.»

Kilde: http://www.vefsn.kommune.no/kommunevaapen.5057478-256585.html

Kumlokket ble laget i 2007