trondheim-kommune-kumlokk

Nr.11: Trondheim kommune

Motiv: To figurer; en bisp med bispehue og krumstav står i en kirke. En konge med krone og skålvekt i handa står i en borg. Vekta kongen holder skal symbolisere rettferdighet. Nederst på våpenet er det plassert tre hoder som skal symbolisere byrådet.

Kategori: Historie

Designer(e): Ukjent

Årstall: Ukjent

Kommune: Trondheim

Fylke Sør-Trøndelag

Annet: Motivet inneholder identiske motiv fra kommunevåpen. Trondheim ble vedtatt i 1897 og har utgangspunkt i det gamle byseglet til Trondheim fra 1200-talet.

Historien bak

Motivene på lokket er hentet fra kommunevåpenet, men har ikke utformingen til kommunevåpenet. Derfor kan man ikke si det er kommunevåpenet, men kan si det inneholder de eksakt samme elementene: se Trondheim kommunevåpen

«Kommunevåpenet til Trondheim vart vedteke i 1897 og har utgangspunkt i det gamle byseglet til Trondheim frå 1200-talet. Våpenet har to figurar; den til venstre er ein bispefigur med bispehue og krumstav, ståande i ei kyrkje, og figuren til høgre er ein konge med krone og skålvekt i handa, som står i ei borg. Vekta figuren held skal symbolisere rettferd. Nedst på våpenet er det plassert tre hovud som skal symbolisere byrådet.» Kilde: Trondheim kommune – Wikipedia

«Kommunevåpenet (vedtatt 1897) har utgangspunkt i Trondheims gamle bysegl fra 1200-tallet. Den ene halvdelen domineres av en bispeskikkelse med bispelue og krumstav som verdighetstegn, stående i en kirke. I den andre halvdelen står en konge med krone og skålvekt i hånden, omgitt av en borglignende bygning. Vekten symboliserer rettferdighet. Under er det plassert tre hoder som symboliserer byrådet. Motivet er hentet fra samtidens politiske tenkning, der balansen mellom kirke og stat var hovedemne.»

Kilde: https://snl.no/Trondheim