trondheim-kommune-kumlokk

Nr.11: Trondheim kommune

Motiv: To figurer; en bisp med bispehue og krumstav står i en kirke. En konge med krone og skålvekt i handa står i en borg. Vekta kongen holder skal symbolisere rettferdighet. Nederst på våpenet er det plassert tre hoder som kan symbolisere byrådet.

Kategori: Historie

Designer(e): Haakon Thorsen (byvåpenet)

Årstall: Motivet er fra 1897

Kommune: Trondheim

Fylke Sør-Trøndelag

Annet: Motivet har hentet motiv fra Trondheims kommunevåpen. Byvåpenet ble vedtatt av Bystyret i 1897 og har utgangspunkt i det gamle byseglet fra 1200-talet. Motivvalget bygger på 1200-tallets politiske tenkning, hvor balansen mellom kongemakt og kirkemakt var et sentralt element. Figurene symboliserer byens rang som Norges første hovedstad og som erkebiskopens residensstad. Vekten symboliserer rettferdighet. De tre hodene nederst kan symbolisere byrådet. Motivet er enestående i norsk kommuneheraldikk, men lignende motivvalg kjennes fra bispebyer på kontinentet. Den utformingen av våpen og segl som ble vedtatt i 1897, og som fortsatt er i bruk, er tegnet av Haakon Thorsen. Våpenet benyttes av kommunen og kommunale etater på bl.a. brevhoder, brosjyrer, i annonser og på bygninger og utstyr som tilhører kommunen.