nr50-halden-kommune

Nr. 47: Halden kommune

Motiv: En væpnet mann med et sverd teksten «Gud med oss»

Kategori: Historisk

Design: Ukjent

Årstall: 1927

Kommune: Halden

Fylke: Østfold   

Annet: Haldens våpen ble vedtatt av bystyret 13.12 1927. Motivet ble bestemt da Halden fikk kjøpstadsprivilegier i 1665. Fredrik III skriver 10.4.1665: ”Og haver vi forordnet og bevilget Byens Vaapen at skal være: Een med Harnisk væpnet mand med et blott Slagsværd i Haanden, staaende paa et Berg eller Klippe”. Motivet er hentet fra Fredriksten festning og innbyggernes motstand under krigen mot Sverige 1658 – 1660