nr31-eid-kommune

Nr. 31: Eid kommune, Sogn og Fjordane

Motiv: Et hestehode

Kategori: Identitet

Designer (e): ukjent

Årstall: 1986

Kommune: Eid

Fylke: Sogn og Fjordane

Annet: Motivet er hentet fra Eid kommunevåpen et gull hestehode mot en rød bakgrunn henspiller på fjordhestens sterke tilknytning til kommunen.

«Kommunevåpenet (godkjent 1986) har et gull hestehode mot en rød bakgrunn og henspiller på fjordhestens sterke tilknytning til kommunen.»

Kilde: https://snl.no/Eid#menuitem6

«Fjordhest eller fjording er en norsk hesterase med sterke røtter på Vestlandet. Den regnes som en av de eldste hesterasene i verden, og som sådan har den flere morfologiske fellestrekk med villhesten. En vitenskaplig studie av tamhestens genetiske arv (2012) viser at fjordhest, islandshest og mongolsk hest (i den rekkefølge) står przewalskihesten (Equus przewalski) nærmest av dagens tamhester, men ingen av dem er direkte etterkommere.[1] Videre viser studien at fjordhesten og islandshesten trolig har et felles opphav med den mongolske hesten, noe som støtter teorien om at hesten opprinnelig må ha kommet til Norge østfra.[1] Fjordhesten er en av tre nasjonale hesteraser, og den regnes som Norges nasjonalhest.»

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Fjordhest