nr26-kongsberg-kommune

Nr. 26: Kongsberg kommune, Buskerud

Motiv: En person kledd i brynje og støvler dekorert med symboler. Han holder en vekt og et sverd.  

Kategori: Historisk

Designer(e): Hallvard Trætteberg (1898-1987). Da han avsluttet sin produksjon, kunne han se tilbake på nærmere 50 våpen for kommuner og fylkeskommuner, dessuten riksvåpenet i en rekke utførelser, kongemonogram for Olav V, segl for biskoper og bispedømmeråd, og merker for militære enheter og statlige etater.

Årstall: 1972

Kommune: Kongsberg

Fylke: Buskerud

Annet: Motivet er hentet fra byens eldste segl som er kjent fra 1689. På tegningen er dette seglet brukt i byvåpenet slik det var fram til 1923. Skikkelsen bærer en lærbrynje hvor det på skuldrene er løve-hodemasker og på brystet et kristent kors.  Støvlene har panter hoder øverst. Figuren er utstyrt med vekt og sverd kan symbolet være kongen som den upartiske øverste dommer, og den straffende myndighet.

Historien bak:

«Kongsbergs kommunevåpen er godkjent ved kongelig resolusjon 25.8.1972 og er tegnet av Hallvard Tretteberg.

Den formelle beskrivelsen er:

På grønn bunn guden Janus i Romersk imperiatordrakt, stående frontalt, hele figuren av sølv, og med et gull sverd og en gull vekt i hendene.

Kongsbergs flagg har samme symbol, men der skal figuren være hvit. Figuren er også hvit på trykksaker, mens bunn , vekt og sverd skal ha de samme farger som i kommunevåpenet.

Farger: Bunn skal være grønn PMS 354; figuren sølv/folie eller hvit; vekt og sverd skal være prosessgul.

Om Motivet

Motivet er hentet fra byens eldste segl som er kjent fra 1689. På tegningen er dette seglet brukt i byvåpenet slik det var fram til 1923

I det opprinnelige seglet stod figuren i et landskap som skulle illustrere berget med alle dets rikdommer, i naturtilstand på den ene siden og som bergverk på den andre. Også fargene grønt og sølv som ble lagt til senere, viser til dette; byens rikdommer i skogen og i berget.

Meningen var nok å illustrere byens navn. Figuren er sansynligvis kongen selv i skikkelsen til guden Janus, kledd i Romersk drakt, På 1600 tallet var det vanlig å fremstille kongene på denne måten.

Skikkelsen bærer en lærbrynje hvor det på skuldrene er løve-hodemasker og på brystet et kristent kors.  Støvlene har panterhoder øverst.

Den Romerske guden Janus stod for inn- og utgang og for all begynnelse og slutt.  Den som laget  seglet  kan ha tenkt på kongen som åpnet for rikdommene i fjellet. Som ser bakover i historien og fram mot det som skal komme.

Når figuren er utstyrt med vekt og sverd kan symbolet være kongen som den upartiske øverste dommer, og den straffende myndighet.»

Kilde: http://www.kongsberg.kommune.no/Om-kommunen/Kngsberg-kommune-som-organisasjon-og-tjenesteyter/Kommunevapenet/