narvik-by-kumlokk

Nr. 14: Narvik kommune, Nordland

Motiv: En malmvogn og teksten «Narvik i 100», Byen vi trives i»  

Kategori:   Byens identitet

Designer(e): Ukjent

Årstall: 2002

Kommune: Narvik

Fylke:    Nordland

Annet: Lokket ble laget forbindelse med kommunens 100 års jubileum.  Byens eksistens skyldes malmfunn i Kiruna i Nord Sverige og byens isfri havn hvor all malmen fraktes på jernbane fra Kiruna til Narvik og utskipes herfra.

Historien bak:

Kumlokket ble laget ifbm Narvik kommune sitt 100 års jubileum i 2002, derfor kalles det for jubileumslokk. Det ble bestilt 100 lokk fra Furnes.

Malmvogna er symbol istedet for ankeret som er i byvåpnet. Hele byens eksistens skyldes malmfunn i Kiruna i Nord Sverige og byens isfri havn hvor all malmen fraktes på jernbane fra Kiruna til Narvik og utskipes herfra. Håper dette er greit, finner ikke noe mer om lokket i denne omgang.

Kilde: Frank Berntsen VA leder Narvik VAR

Byen har fra 1902 fungert som viktigste havn for utskiping av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna på grunn av helårs isfri havn (i motsetning til Bottenvika). Narvik er havnedistriktet som laster nest mest tonnasje i Norge.[3] Sjø, vei og jernbane gjør byen til et distribusjonsknutepunkt for en rekke handelsvarer. Viktig her er Arctic Rail Express; egne godstog via Sverige. Denne jernbaneforbindelsen har også betydning for turisme – enkelt å reise landeveien til bl.a. hovedstedene i Sverige og Finland.»

kilde: Narvik – Wikipedia

«Narvik var en veldig stor ressurs under andre verdenskrig. Jernmalmen de fikk fra Sverige nærmere sagt Kiruna og Luleå ble fraktet med tåg til Narvik. Dermed sendte og solgte Narvik jernmalm videre til land eller bedrifter som ville kjøpe det. Men den 9. April 1940 skjedde det noe dramatisk, Tyskland invaderte Narvik med 5600 menn, 2600 marinesoldater og 1000 fallskjermjegere. Hensikten med angrepet var å sikre seg forsyningene med jernmalm som Tyskland kunne bruke videre til for eksempel våpen.»

Kilde: Jernmalmen i Narvik – Andre verdenskrig