nr2-bergen-kulturlokk-2000

Nr. 2: Bergen

Motiv: Bygg, steder og annet med tilknytning til Bergen

Kategori: Hendelser i samtiden, Bergen Europeisk Kulturhovedstad i 2000.  

Designer(e): Det originale kumlokket/bekkalokket, eller ”kulturbylokket” er utviklet i samarbeid av Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten og produsenten Furnes- Hamjern SCC AS

Årstall: 2000

Kommune: Bergen  

Fylke: Hordaland

Annet: Da Bergen var europeisk kulturby i 2000, ble ca 400 lokk plassert i de sentrale deler av Bergen. Hensikten var dels å forskjønne byen, i tillegg til å markere kulturbyåret.

Historien bak:

Kumlokket tilhører Bergen by, og viser sentrale bygg og severdigheter i byen. Dette kumlokket/”bekkalokket”, eller ”kulturbylokket” er utviklet i samarbeid av Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten og produsenten er Furnes-Hamjern SCC AS. Da Bergen var europeisk kulturby i 2000, ble ca 400 lokk plassert i sentrale deler av Bergen. Hensikten var dels å forskjønne byen, i tillegg til å markere kulturbyåret.

Fra venstre ser vi Håkonshallen, fremfor dette ser vi Bryggen i Bergen, bakenfor ser vi Rosenkrantztårnet, videre Fløibanen deretter Ulriken hengende i luften. Fremfor denne igjen til høyre ser vi Statsraad Lehmkuhl. Elementer av naturen er også tatt med, som havet i forgrunnen, et par trer sees rundt Fløibanen, himmelen med skyer og solen helt øverst.

Arbeidet med lokk til Bergen startet allerede i 1992. Lokket ble tegnet fra ideer for et figurmerke for Bergen.

Støpt av: Furnes-Hamjern SCC AS